Tag Archive | Vũ Kim Lộc

VỀ CHIẾC MŨ XUÂN THU CỦA VUA GIA LONG

Trong các loại mũ miện của triều Nguyễn, chưa có loại mũ nào phổ biến và được sử dụng rộng rãi ở nhiều tầng lớp trong xã hội như là mũ Xuân Thu. Trong đó có cả vua, quan, cho tới người nhạc công, tất nhiên là đã có quy định cụ thể bằng sự khác nhau về chất liệu cùng trang sức, số lượng trang sức ở trên mũ. Riêng về mũ của vua, quy định được ghi trong “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ” như sau: “Mũ làm bằng sa nhiễu sắc đen, đính 1 hoa bạc, khảm 1 viên pha lê sáng…” Đây là mũ Lễ phục Xuân Thu, được vua sử dụng vào các dịp tế lễ, ngày kỵ.

Thế nhưng trong “Đại Nam thực lục” lại cho biết, thời vua Gia Long mũ Xuân Thu có ba loại, và khác với quy định nêu trên: 1/ bằng sa trắng, 2/ bằng sa thâm, 3/ bằng nhiễu thâm, ba loại này được sử dụng cho các tế lễ khác nhau (1).

mũ Xuân Thu của vua Gia Long Continue reading

CHẲNG CHỖ NÀO MÀ TINH THẦN CỔ NHÂN KHÔNG Y NGỤ Ở ĐÓ (1)

Tựa đề trên là lời của học giả Phan Huy Chú khi nói về Lễ trong “Lịch triều hiến chương loại chí”. Tôi muốn mượn lời này để nói về cổ vật, mà cổ vật lại là một trong thứ của Lễ. Tiêu điểm ở đây là chiếc mũ Kim Quan đang được lưu giữ tại BTLSQG.

Continue reading

MƯỜI NĂM – CHÍN MŨ – MỘT GIẤY KHEN

Có tích mới có tuồng: Trước khi làm công việc phục dựng mũ miện, tui là người trong nghề kim hoàn và là nhà sưu tập cổ vật chuyên về kim loại quý. Đã có một số công trình nghiên cứu được in thành sách : “Cổ vật Champa”, 1996. “Cổ vật huyền bí”, 2006. “Nghề kim hoàn của Champa” (đăng trong Hội thảo quốc tế “Một thế kỷ Khảo cổ học Việt Nam”, 2005). “Nghề kim hoàn ở Việt Nam qua tài liệu Khảo cổ học và Lịch sử”, đăng trong “Hồi sinh – Câu chuyện phục hồi bốn mũ vua triều Nguyễn”.

Năm 2008, một bước ngoặt trong nghề chơi cổ vật của tui là phục dựng mũ miện, bắt đầu là 1 mũ vàng của Hoàng tộc Champa, thế kỷ 7 (chiếc mũ này của một ST tư nhân). Tiếp theo là 4 mũ vua triều Nguyễn (1 miện Tế Giao, 3 mũ Cửu Long Thông Thiên), tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, và năm 2011 đã cùng với TS Phạm Quốc Quân cho xuất bản cuốn “Hồi sinh – Câu chuyện phục hồi bốn mũ vua triều Nguyễn”.

Miện Tế Giao Continue reading