Tag Archive | uyên ương

GÓC NHÌN NHỮNG NGÀY SẬP SÙI

Gần cả tuần không nắng lại còn mưa thâm gió bấc khiến trời đất cứ ỉu xìu, nhớp nháp.
Người co ro, xe bịt bùng, đường lõng bõng.
Mưa lạnh, âm u là việc của trời đất. Thiên hạ người thích, kẻ ghét gió mưa là lẽ đương nhiên.
Còn Gốm Cổ Việt Nam… Lẩn thẩn chơi gốm cõng hoa, chơi chim chầu hường để góp chút ánh hồng, thêm phần ấm áp cho ngày không nắng!

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=391578054633750&set=a.124319581359600.1073741830.100013446760706&type=3&permPage=1