Tag Archive | sách cổ vật

ĐỊNH GIÁ CỔ VẬT QUA…SÁCH*

Sách về cổ vật có rất nhiều loại để bạn nghiên cứu, tham khảo và học hỏi. Nhưng nếu bạn muốn định giá cổ vật thì có một loại sách mà bạn không nên bỏ qua. Đó là những cuốn cẩm nang mua sắm cổ vật, các catalogues của các hãng đấu giá nổi tiếng thế giới.

Continue reading