Tag Archive | Phạm Phú Khánh

Dị nhân đồ cổ – Đà Nẵng

Ông nói rằng mình đến với nghề sưu tập đồ cổ như một cơ duyên trời ban trong những ngày lang thang vì thất nghiệp. Đồ cổ mang đến cho ông và gia đình một cuộc sống đủ đầy và cả niềm vui.

Dị nhân đồ cổ

Ông Khánh bên bộ sưu tập cổ vật trong ngôi nhà của mình

Continue reading