Tag Archive | nghề gốm thời Lý

SINH TỒN & SINH SÔI

Đại Việt Sử Ký toàn thư, sử thần Ngô Sỹ Liên viết “mùa thu, tháng bảy, năm Canh Tuất (1010), đức Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, thuyền tạm đỗ dưới thành,có rồng vàng hiện lên trước thuyền ngự rồi bay lên, nhân đó đổi tên thành Thăng Long”.

Nhà Lý tượng hình, mở ra hơn 200 năm cường thịnh,thảo phạt man di phương bắc, bình Chiêm,phá Tống, non sông dần thu về một mối, đời sống nhân dân ấm no, phật giáo hưng vượng, nghệ thuật lên ngôi, làng nghề, thợ khéo trăm hoa đua nở..

Nghề gốm thời Lý phát triển cực thịnh. Gốm tế tự và gia dụng đều trau chuốt tinh mỹ, thai cốt thuần nhã, màu men đa dạng, từ trắng hoa bưởi, mật cháy, men lục, men vàng dành cho hoàng gia đến loại hình gốm “hoa nâu” độc đáo đều vô cùng đẹp đẽ..

Continue reading