Tag Archive | Luy Lâu

Gốm cổ Luy Lâu – Bắc Ninh

Luy Lâu là vùng đất cổ nằm bên bờ sông Đuống thuộc Thiên Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh. Từ thế kỷ II trước công nguyên, nơi đây đã phát triển thành một trung tâm thương mại, Phật giáo cổ xưa nhất nước. Vùng đất này còn hình thành một dòng gốm cổ dân gian đặc sắc. Ngày nay, gốm cổ Luy Lâu đang được người dân trong vùng khôi phục và tìm hướng phát triển.

Continue reading