Tag Archive | hũ gốm

NGỰA BAY TRÊN GỐM VIỆT*

Hình tượng NGỰA BAY trong thần thoại Hy Lạp – PEGASUS, thì đã quá nổi tiếng. Đó là vật cưỡi của Hải Thần Poseidon, màu trắng, có cánh. Sau khi giúp người anh hùng đánh bại quái vật Chimera, thần Zeus ( Dớt ) đã biến nó thành một chòm sao trên bầu trời Auriga – chòm sao Thiên Mã. Rất nhiều năm tôi cứ ngỡ Ngựa Bay là hình tượng…độc quyền của văn hoá cổ đại Hy Lạp…

Continue reading