Tag Archive | đồ sứ

HIỆU ĐỀ VÀ KHÔNG HIỆU ĐỀ*!

Khi sưu tập đồ gốm sứ cao tuổi, tôi có một tiêu chí là ĐẸP & XỊN là…chơi! Bất kể đồ có hiệu đề hay không hiệu đề, đồ vua chúa hay đồ quan, đồ lành tít hay có ít tỳ vết, thậm chí mảnh vỡ cũng…chơi, miễn tôi cho là đẹp, là quý, là hiếm…

Continue reading