SÁT THÁT

Thuận Bảo năm thứ 7 (1286 )

Quân Nguyên do Thoát Hoan, Ô Mã Nhi dẫn quân sang xâm lược nước ta lần hai, đóng tại bến Đông Bộ Đầu. Đức Hưng Đạo Vương dàn quân bờ nam ứng phó. Thế giặc mạnh, Đức Nhân Tông muốn tìm người hiền đức, uy dũng sai đi thám thính, khi ấy, Đỗ Khắc Chung, người làng Giáp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương chỉ là một viên quan nhỏ, xin đi.

Qua trại giặc, Ô Mã Nhi hạch tội : Quốc Vương ngươi vô lễ, sai người thích hai chữ “Sát Thát” khinh nhờn thiên binh, tội ấy thật lớn.

Khắc Chung ung dung đáp: Chó nhà cắn kẻ lạ không do chủ khiến, vì lòng quân bi phẫn mà tự bảo nhau thích chữ. Ví bằng Quốc Chủ tôi sai xử, sao tôi thân cận, lại chẳng theo lệnh mà làm ?!

Nói xong vạch áo cho tướng giặc xem tay.

Ô Mã Nhi đàn hạch đủ điều vô lễ, Khắc Chung thảy đều trầm tĩnh đối đáp trôi chảy, đanh thép mà không kiêu mạn, mềm mỏng mà chẳng hạ mình..

1289, giặc tan, khao thưởng công thần, Khắc Chung được đức Nhân Tông ban quốc tính, thăng Đại Hành Khiển, sau thăng Tư Mã Đại Phu, Tể Tướng, làm quan trải 4 đời Nhân Tông, Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông, phú quý trọn đời.
Được tôn vinh làm Thành Hoàng, thờ phụng tại làng Sơn Đông, Lập Thạch,Vĩnh Phúc.

Nhân duyên tụ hội, vùng đất Vĩnh Phúc văn hiến phát lộ một tỳ bà “ngọc xuân bình” toàn hảo

và một bình rượu quý Long Trì men hoa bưởi từ những tháng ngày anh hùng chống giặc Thát. Dáng bình thanh bai kiêu sa, thai cốt tinh mỹ, men mực phảng phất màu lam cobalt huyền thoại trên gốm Yuan cùng thời, nhẹ như bông, mỏng như giấy…

Xin được dâng chén quỳnh mà tưởng nhớ người kẻ sỹ Hải Dương “uy vũ bất năng khuất” thủa nao !

Nguồn: NST Thành Hải Dương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.