Bảo tàng tỉnh Cà Mau

Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Bảo tàng tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ của Cục Di sản Văn hóa. Bảo tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc Sở quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Bảo tàng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện và giám sát các cuộc thăm dò khảo sát, khai quật khảo cổ học ở di tích khảo cổ trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định.

3. Phối hợp lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận.

4. Thực hiện tác nghiệp về nghiệp vụ chuyên môn các chương trình mục tiêu cấp quốc gia, cấp tỉnh về di sản văn hoá vật thể, phi vật thể theo thẩm quyền phân công.

5. Nghiên cứu, sưu tầm kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể trong và ngoài địa bàn tỉnh Cà Mau.

6. Hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh tham quan nghiên cứu tại Bảo tàng.

7. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của bảo tàng.

8. Hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng; giúp cơ sở về nghiệp vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

9. Tiếp nhận, bảo quản tài liệu, hiện vật các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể trong và ngoài tỉnh của các tổ chức và cá nhân trao tặng.

10. Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật theo quy định; cung cấp bản sao tài liệu, hiện vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

11. Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

12. Thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

13. Đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực do Bảo tàng quản lý. Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức đón tiếp, phục vụ khách tham quan Bảo tàng.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý của Sở.

15. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Bảo tàng tỉnh Cà Mau có Giám đốc và không quá 02 phó Giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

b) Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm;

c) Phòng Kiểm kê – Bảo quản;

d) Phòng Trưng bày – Tuyên truyền.

Nguồn: http://sovhttdl.camau.gov.vn/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNHC0tPNy9Dbzc3TzcDBwNzAJdjL19DfydDPULsh0VAXbCTEM!/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.