Bảo tàng Bình Thuận

Ngày 10 tháng 6 năm 1998, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định số 29/1998/QĐ/CTUBBT về việc thành lập Bảo tàng tỉnh Bình Thuận.

Bảo tàng Bình Thuận là cơ quan nghiên cứu khoa học và giáo dục phổ biến kiến thức khoa học của địa phương, nhằm nâng cao giá trị văn hóa, lòng yêu quê hương đất nước và tự hào dân tộc là nơi gìn giữ, bảo quản và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu và gìn giữ các giá trị di sản văn hóa, truyền thống, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân tỉnh nhà từ thời tiền sử cho đến ngày nay.

Với diện tích trưng bày 400m2 công trình được cải tạo lại từ nhà khách Tỉnh ủy (cũ) làm nơi trưng bày 7 chuyên đề cổ vật gồm: Văn hóa Đa Kai, Văn hóa Sa Huỳnh, Văn hóa Chăm, Văn hóa các dân tộc thiểu số, Văn hóa Việt, sưu tập cổ vật trục vớt từ các con tàu đắm tại vùng biển Bình Thuận và Cà Mau và nhóm hiện vật trưng bày ngoài trời) đáp ứng phần nào về nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng khi đến tham quan, học tập, nghiên cứu tại bảo tàng.
Địa chỉ: 04 Bà Triệu, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: 0252. 3834036
Email: baotangbt@svhttdl.binhthuan.gov.vn
Nguồn: http://baotangbinhthuan.com/index.php/about/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.