Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 7,  Phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3810.236

* Vị trí chức năng

Bảo tàng tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/v thành lập Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin (nay là Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch) có chức năng nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền nhằm phát huy tác dụng của các Di tích lịch sử, văn hóa và thiên nhiên phù hợp với nội dung, tính chất của Bảo tàng.

 

* Nhiệm vụ, quyền hạn

 

– Nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án công tác khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý về chuyên ngành Bảo tàng nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của Bảo tàng.

– Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng đến tham quan Bảo tàng, tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho Bảo tàng và cho khách tham quan.

 

– Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng được phép khai thác, sử dụng các tài liệu có liên quan, do Bảo tàng hiện đang lưu giữ.

 

– Quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính của Bảo tàng theo đúng pháp luật và chính sách hiện hành của nhà nước.

 

– Được tiến hành trao đổi tài liệu hiện vật giữa các Bảo tàng theo thỏa thuận, sau khi có sự phê duyệt của cơ quan chủ quản

– Được quyền mua ưu tiên các tài liệu, hiện vật thuộc đối tượng sưu tầm của Bảo tàng, được quyền tiếp nhận các tài liệu, hiện vật Bảo tàng do các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cá nhân tự nguyện bàn giao và tiếp nhận các tài liệu, hiện vật bảo tàng bị chiếm hữu, sử dụng trái phép đã bị cơ quan có trách nhiệm thu gữi.

 

– Tổ chức các dịch vụ văn hóa phù hợp với hoạt động bảo tàng và tổ chức vận động các nguồn tài trợ cho Bảo tàng.

 

– Được thu lệ phí tham quan và các lệ phí được phép thu theo quy định hiện hành từ các hoạt động dịch vụ văn hóa tại Bảo tàng và các Di tích thuộc quyền quản lý của Bảo tàng.

 

* Cơ cấu tổ chức

Ông Nông Khánh Hoàn

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0281.3811.908

Nguồn: http://sovhttdl.backan.gov.vn/Pages/gioi-thieu-chung-386/co-cau-to-chuc-391/bao-tang-tinh-407/LiC3AAn20hE1BB87-d2da6d7f086fdb91.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.