Archive | Tháng Bảy 2018

Xóm Rền – di tích đặc biệt quý hiếm về văn hóa Phùng Nguyên

Di tích khảo cổ Xóm Rền thuộc địa phận xóm Rền – nằm cách thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh và quốc lộ số 2 khoảng 4km về phía tây. Khu di tích này gần phủ kín gò Đồng Rền, có diện tích trên 30.000m2 .

Trong 40 năm kể từ khi được phát hiện đến nay, các nhà khảo cổ đã khai quật xóm Rền 6 lần trên tổng diện tích gần 500m2. Quá trình khai quật và nghiên cứu di tích này gắn liền với quá trình khai quật và nghiên cứu văn hóa Phùng Nguyên.

Continue reading