Archive | 16 Tháng Một, 2018

“Đại trí nhược ngu”

Hầu hết mỗi người, ai cũng có chút tố chất, năng khiếu, hoặc 1 khía cạnh nào đó để làm thầy người khác. Vì vậy, học từ cái hay, thành công và cả thất bại của bạn bè, của người xung quanh, ở cả…fb, là điều khá dễ dàng và thuận lợi, vừa ít mất thời gian, tiền bạc mà thành quả không hề nhỏ.
Quan trọng là, “học sinh” phải tự biết quan sát cũng như dẹp bỏ đc cái tôi quá lớn của mình…

Continue reading