Archive | 24 Tháng Tám, 2017

Chuyên gia giám định cổ vật: Tiêu chuẩn bằng cấp chưa hẳn đúng

Trước nhu cầu “hot” của việc lưu trữ, giao lưu, buôn bán cổ vật, cuối năm 2011, Bộ VHTT&DL ban hành Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật, trong đó có quy định chuyên gia giám định cổ vật.
Tuy nhiên, 6 năm sau Bộ mới có Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL về Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật, hiệu lực từ 25/8/2017.

Continue reading