Tag Archive | thư tịch

THƯ TỊCH TRIỀU NGUYỄN*

Là triều đại phong kiến cuối cùng của VN nên triều Nguyễn đã để lại rất nhiều thư tịch cổ, nguồn tư liệu quý giá cho việc khảo cứu về một triều đại với 13 đời vua và còn nhiều góc khuất cần được nghiên cứu và đánh giá một cách công bằng…

Continue reading