Tag Archive | thạp men trắng thời Lý

GÓC NHÌN: CHÀO ĐÓN KHÁCH

Chủ nhân của quan điểm Nước Mỹ là trên hết (American first) hôm nay đến Hà Nội.
Có thể Donald Trump từng hoặc sẽ nghe một học giả lớn của Việt Nam đã đề cao giá trị dân tộc khi nhận định: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”. Continue reading