Tag Archive | nhà sưu tập

KIM + MỘC + THUỶ + HOẢ + THỔ = GỐM !

Đất ( Thổ ) + Nước ( Thuỷ ) tạo ra cốt gốm.
Kim loại ( Kim ) – tất cả các loại men gốm đều có gốc là oxit kim loại.
Gỗ ( Mộc ) – tất cả các chất đốt để nung gốm đều phải dùng củi, than hoặc gas – đều từ gỗ mà ra ( nhiên liệu, nhiên liệu hoá thạch ).
Lửa ( Hoả ) – không có lửa làm sao nung gốm.
Vì vậy, GỐM là TINH HOA CỦA ĐẤT TRỜI!

Continue reading