Tag Archive | ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11

Phong phú hoạt động “Ngày hội di sản văn hoá Việt Nam 2018”

“Ngày hội di sản văn hoá Việt Nam năm 2018” là sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng, nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam, đặc biệt di sản văn hóa Việt Nam đã được UNESCO công nhận.

Continue reading