Tag Archive | hươu

HƯƠU – NAI / LỘC *

LỘC với nghĩa HƯƠU, NAI và LỘC với nghĩa PHÚC – LỘC là hai từ đồng âm, dị nghĩa. Trong nghệ thuật xưa, lối chơi chữ rất hay được sử dụng. Trên đồ gốm, sứ, tranh, tượng, chạm khắc người xưa dùng hình tượng HƯƠU/NAI để biểu tượng cho PHÚC LỘC.

Continue reading