Tag Archive | đồ gốm sứ Châu Âu

Tìm hiểu nguồn gốc và nghệ thuật của sứ Meissen

Khi người châu Âu bắt đầu bắt chước sứ Trung Quốc trong thế kỷ 15, họ đã không hoàn toàn thành công khi trộn lẫn đất sét và thủy tinh, hay các thành phần khác nhau trong thủy tinh, và tạo nên một đồ vật trong mờ mỏng trông giống như sứ thật. Tuy nhiên, những cái mà họ xoay xở tạo ra là những đồ sứ xốp.

Một cái bình đựng nước Meissen (bình đựng rượu) dựa trên một nguyên mẫu đồ sứ Trung Quốc và được J.G.Horoldt trang trí cảnh vật theo phong cách Trung Quốc. (Ảnh của Bảo tàng Gardiner)

Đồ sứ xốp (Soft paste porcelain) dày, giòn và trong suốt hơn so với đồ sứ thật, nên cũng dễ trầy xước hơn. Continue reading