Tag Archive | di lặc

Trà Di Lặc

Đa số đều biết ông Di Lặc.

Nếu còn chưa biết, thì hễ gặp tượng ông nào đang ngồi, chân co chân xếp bằng, bụng bự rốn sâu, tướng mạo phương phi, tay cầm xâu chuỗi đặt trên đầu gối…
Lại nhìn thấy tai dài, trán rộng, mắt phụng mày ngài, mũi lân, miệng rộng cười hoan hỉ…
Thì ông đó chính là Phật Di Lặc.

Continue reading