Tag Archive | Đặng Hoàng Thái

Đến Bảo tàng Tây Ninh

Đừng ngó lên!

“Vào xem hãy nhìn thẳng hoặc nhìn xuống đừng ngó lên!” – anh Dũng một cán bộ của Bảo tàng tỉnh vừa kéo dây điện vừa đùa khi phát hiện tôi đang ngước mặt nhìn vòm che khoảnh sân nắng giữa nhà trưng bày mái nhựa chỗ nứt chỗ bể. Sáng ấy (18.8) trời mưa như trút trên sân nắng nước vẫn còn đọng vũng.

Continue reading