Tag Archive | bảo tàng Hermitage Nga

BTLSQG ký kết hợp tác trưng bày với Bảo tàng Quốc gia Hermitage (LB Nga)

Ngày 5/10/2018 tại Bảo tàng Quốc gia Hermitage, thành phố Saint Petersburg, LB Nga, TS Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã cùng GS. Viện sĩ Mikhail Piotrovsky – Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Hermitage (LB Nga) ký kết hợp đồng hợp tác trưng bày giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Quốc gia Hermitage.

Quang cảnh Lễ ký kết hợp tác trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Hermitage,

ngày 5-10-2018

Continue reading