Tag Archive | bảo tàng Đắc Lắc

Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Bảo tàng Đăk Lăk nơi lưu giữ giá trị di sản văn hóa các dân tộc Tây Nguyên

Bảo tàng Đắk Lắk được thành lập từ năm 1976, đến năm 2008 được tỉnh Đắk Lắk đầu tư xây dựng mới và khánh thành vào năm 2011 là một sự kiện rất có ý nghĩa trong đời sống văn hóa – xã hội của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung, thể hiện sinh động chính sách dân tộc và sự quan tâm đến mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Continue reading