Tag Archive | bảo tàng Cao Bằng

Bảo tàng tỉnh Cao Bằng

Bảo tàng tỉnh đã tham mưu hoàn thành Hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt các địa điểm di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới 1950, huyện Thạch An; phối hợp với UBND xã Vĩnh Quang (Thành phố) tổ chức phục dựng Lễ hội Đền Kỳ Sầm. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh Đền thờ Trần Hưng Đạo, Thị trấn huyện Quảng Uyên; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm kê trống đồng trên địa bàn sinh sống của người Lô Lô; Kế hoạch khảo sát địa chất khu vực hang động thuộc địa phận huyện Thạch An.

Continue reading