Tag Archive | bảo tàng Bình Định

Bảo tàng tỉnh Bình Định

Địa chỉ: số 26 Nguyễn Huệ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

Bảo tàng Tổng hợp Bình Định là nơi lưu giữ, trưng bày, bảo quản và giới thiệu các hiện vật lịch sử, văn hóa của đất và người Bình Định qua các thời kỳ lịch sử từ những thế kỷ đầu Công nguyên cho đến thời đại Hồ Chí Minh.

Continue reading