Tag Archive | Ấm quai siêu

ẤM QUAI SIÊU*

Ấm và siêu cùng một nghĩa, đều là dụng cụ đun nước từ rất xa xưa cho đến tận ngày nay. Vậy tại sao lại có ẤM QUAI SIÊU trong giới cổ vật? Thì ra, ấm ở đây có nghĩa khác, là bình đựng rượu.

Continue reading