Archive | 8 Tháng Một, 2020

Triển lãm “Gốm sứ Đông Nam Á” tại Bảo tàng Quốc gia Tokyo (Nhật Bản)

Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 10/05/2020, Bộ sưu tập “Gốm sứ Đông Nam Á” sẽ được trưng bày tại phòng 12 – Bảo tàng Quốc gia Tokyo (Tokyo National Museum).

Bộ sưu tập trưng bày các hiện vật gốm sứ được sản xuất tại Campuchia, Thái Lan và Việt Nam từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 16.

Một góc trưng bày của triển lãm
Continue reading